Kuntoplassi - www.kuntoplassi.fi/mdt_terapia


MDT-terapia

MDT-menetelmät, McKenzie –terapia

McKenzie menetelmän suosio on kiinnostanut tutkijoita maapallon useissa eri osissa ja se on yksi eniten tutkituista nykyisistä selkäpotilaiden diagnosointi ja hoitomenetelmistä. Maailmalla tehtyjen tieteellisten tutkimusten pitkä lista osoittaa diagnostisen prosessin ja hoitosysteemin tehokkuuden.

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta rankaoireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:
1.Poistaa kipu
2.Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3.Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itse-hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

Tämä menetelmä eroaa muista manuaalisista menetelmistä siinä, että mobilisaatioon ja manipulaatioon mennään vasta sitten, kun potilaan itsenäisesti suorittamat harjoitteet on täysin hyödynnetty oireiden poistamiseksi. Näin voidaan ennaltaehkäistä voimakkaiden manuaalisten tekniikoiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot.

AJANVARAUS 06-4248153, 040-5058155  tai nettiajanvaraus: http://www.kuntoplassi.fi/hoitojen_varausASIAKASPALAUTTEIDEN MUKAAN OLEMME AMMATTITAITOINEN JA YSTÄVÄLLINEN HENKILÖKUNTA!

TERVETULOA!


AIDOSTI ILMAJOKINEN YRITYS

© Fysikaalinen hoitolaitos Kuntoplassi Oy
Kauppatie 9, 60800 Ilmajoki Puh. 06-4248153